قیمت و شرایط فروش خودروهای پرشیا خودرو

لیست قیمت و شرایط فروش محصولات شرکت پرشیا خودرو (نماینده رسمی بی ام و در ایران) شامل خانواده‌ی بی ام و در مردادماه ۱۳۹۶

قیمت و شرایط فروش بی ام و i8

bmw i8

نام محصولقیمت نمایندگیقیمت بازار آزادشرایط فروش
بی ام و i8 فول - ۲۰۱۶
---۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰---
بی ام و i8 فول - ۲۰۱۵---۱٬۰۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰---

قیمت و شرایط فروش بی ام و سری 1

bmw 1 series

نام محصولقیمت نمایندگیقیمت بازار آزادشرایط فروش

بی‌ام و ۱۲۰ هاچ‌بک (Premium)

۲۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰------

بی‌ام و ۱۲۰ هاچ‌بک (Innovation)

۲۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰------

قیمت و شرایط فروش بی ام و سری 2

bmw 2 series

نام محصولقیمت نمایندگیقیمت بازار آزادشرایط فروش
بی ام و ۲۲۰i کوپه
۲۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰---

فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۴۶٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۱٬۵۱۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۲۲٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۵٬۹۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۹۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۳۰٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۴۶٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۱٬۳۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۲۳٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۳٬۷۷۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۹۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۶٬۲۱۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۵۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۷٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۹٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۰۳٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۱٬۴۶۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۵۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۶٬۲۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۲۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۷٬۶۷۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۰۴٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۹٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان

قیمت و شرایط فروش بی ام و سری 2 اکتیوتور

bmw 2 series active tour

نام محصولقیمت نمایندگیقیمت بازار آزادشرایط فروش
بی ام و ۲۱۸i اکتیوتور ۲۰۱۶
۲۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰---

فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۵۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۳٬۲۲۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۸٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۰۶٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۳۲٬۸۷۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۵۸٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۲٬۲۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۴٬۸۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۰۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۷٬۵۱۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۶۲٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۸٬۶۱۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۳۷٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۰٬۴۷۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۲٬۳۸۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۶۳٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۶٬۷۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۳۸٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۸٬۲۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۹٬۸۲۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و ۲۱۸i اکتیوتور ۲۰۱۷
۲۹۴٬۰۰۰٬۰۰۰---

فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۶۳٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۴٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۳۶٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۹٬۰۲۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۳۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۶۴٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۲٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۳۷٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۵٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۱۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۸٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۶۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۸٬۹۲۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۰٬۸۴۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۱۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۲٬۸۲۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۷٬۰۳۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۸٬۵۷۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۰٬۱۶۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و ۲۲۵i اکتیوتور ۲۰۱۶
۳۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰---

فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۸۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۷٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۵۷٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۳۳٬۴۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۲۶٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۳۹٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۸۹٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۴٬۶۴۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۵۸٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۷٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۲۸٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۹۴٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۰٬۲۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۶۳٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۳۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۴٬۷۸۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۹۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۸٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۶۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۹٬۸۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۳۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۱٬۷۲۰٬۰۰۰ تومان

قیمت و شرایط فروش بی ام و سری 3

bmw 3 series

نام محصولقیمت نمایندگیقیمت بازار آزادشرایط فروش
بی ام و ۳۲۸i - جی تی ۲۰۱۶
۳۷۹٬۸۰۰٬۰۰۰۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰---

قیمت و شرایط فروش بی ام و سری 4

bmw 4 series

نام محصولقیمت نمایندگیقیمت بازار آزادشرایط فروش
بی ام و ۴۲۰i - گرن کوپه لاکچری
۳۷۴٬۸۰۰٬۰۰۰۳۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰---

قیمت و شرایط فروش بی ام و سری 5

bmw 5 series

نام محصولقیمت نمایندگیقیمت بازار آزادشرایط فروش

بی ام و ۵۳۰i سدان ۲۰۱۷ 

Premier/Premier ۲۸E

۴۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰---

فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۷۱٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۲۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۴۸٬۲۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۵۶٬۶۱۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۱٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۵٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۸۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۳۰٬۱۴۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۷۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۴٬۸۳۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۳۶٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۸٬۰۳۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۹۲٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۱٬۳۲۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۸۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۱٬۶۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۳۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۴٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۹۴٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۶٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و ۵۳۰i سدان ۲۰۱۷

Premier Sport

۴۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰---

فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۷۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۴۰٬۸۱۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۴۹٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۸۶٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۵۷٬۷۷۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۷۸٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۱٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۳۳٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۶٬۱۱۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۸۸٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۳۰٬۷۶۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۸۵٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۵٬۱۴۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۹۶٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۱٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۸۶٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۱٬۹۲۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۴۲٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۴٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۹۸٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۷٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و ۵۳۰i سدان ۲۰۱۷ 

Frontier

۵۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰---

فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۸۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۴۲٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۴۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۵۱٬۲۳۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۹۴٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۶۰٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۸۹٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۲٬۴۳۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۷٬۱۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۹۶٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۳۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۹۷٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۵٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۵۰٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۹٬۱۴۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۰۴٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۲٬۶۲۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۹۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۵۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۵٬۱۳۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۰۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۷٬۹۴۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و ۵۳۰i سدان ۲۰۱۷ 

Frontier Sport

۵۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰---

فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۹۶٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۴۳٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۴۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۵۲٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۹۹٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۶۱٬۸۲۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۹۸٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۳٬۰۷۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۷٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۳۲٬۹۱۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۰۵٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۶٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۵۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۹٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۰٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۳٬۲۸۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۲٬۷۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۵۹٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۵٬۵۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۸٬۴۶۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و ۵۳۰i سدان ۲۰۱۷

Champion

۵۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰---

فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۹۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۴۳٬۷۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۴۸٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۵۲٬۸۱۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۰۰٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۶۱٬۹۴۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۹۸٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۳٬۱۱۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۵۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۰۲٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۳۲٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۹۴٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۰٬۲۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۰۶٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۶٬۲۲۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۰٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۳٬۳۲۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۰۷٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۲٬۷۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۶۰٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۵٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و ۵۳۰i سدان ۲۰۱۷

Superior/Superior 28E

۵۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰---

فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۰۵٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۴۴٬۹۲۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۵۵٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۵۴٬۱۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۰۵٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۶۳٬۵۶۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۰۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۳٬۷۲۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۸٬۷۳۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۰۷٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۳۳٬۸۴۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۱۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۶٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۶۵٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۰٬۲۴۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۶٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۳٬۹۳۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۱۵٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۳٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۸٬۹۷۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و ۵۳۰i سدان ۲۰۱۷ 

Superior Sport

۵۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰---

فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۴۶٬۱۴۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۶۲٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۵۵٬۶۷۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۶۵٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۴٬۳۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۹٬۵۲۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۳٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۳۴٬۷۶۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۲۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۷٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۷۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۰٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۲۲٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۴٬۵۸۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۲۴٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۳٬۴۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۷۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۶٬۴۴۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۲۴٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان

قیمت و شرایط فروش بی ام و سری 7

bmw 7 series

نام محصولقیمت نمایندگیقیمت بازار آزادشرایط فروش

بی ام و ۷۳۰Li 

تیپ Essential

۵۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۳۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۴۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۷۶٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۵۴٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۲٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۶۴٬۱۱۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۳۳٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۴٬۶۳۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۷۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۹٬۸۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۲۴٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۳۵٬۱۸۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۴۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۸٬۱۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۸۹٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۲٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۶٬۱۱۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۴۴٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۴٬۳۱۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۹۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۷٬۴۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۳۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۰٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و ۷۳۰Li

تیپ Essential Individual

۶۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۴۷٬۷۱۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۸۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۵۷٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۳۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۶۶٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۵٬۶۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۹۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۳۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۳۴٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۳۶٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۵۷٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۸٬۹۲۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۰۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۳٬۰۱۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۴۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۷٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۵۸٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۴٬۹۱۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۰۳٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۸٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۴۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۱٬۵۷۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و ۷۳۰Li 

تیپ Prestige

۷۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰۷۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۹۹٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۵۸٬۸۲۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۰۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۳۱٬۰۶۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۱٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۱۳٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۷٬۱۸۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و ۷۳۰Li 

تیپ Diamond+

۷۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰---

بی ام و ۷۳۰Li 

تیپ Elegant Individual

۷۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰۷۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۲۱٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۶۲٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۲۳٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۳۲٬۷۸۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۳۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۳٬۰۲۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۳۶٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۸٬۱۳۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و ۷۳۰Li

تیپ Master Class Enhanced

۷۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰۸۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۳۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۶۴٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۴۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۳۴٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۵۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۳٬۹۳۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۵۳٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۸٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و ۷۳۰Li 

تیپ Elegant Individual Composition

۷۹۴٬۰۰۰٬۰۰۰---

فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۴۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۶۴٬۹۶۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۴۳٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۳۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۵۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۴٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۵۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۸٬۹۷۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و ۷۳۰Li 

تیپ Executive LoungeEnhanced

۷۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰۸۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۴۴٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۶۵٬۳۶۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۴۶٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۳۴٬۵۱۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۵۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۴٬۲۳۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۵۹٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۹٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و ۷۳۰Li 

تیپ Sensation Enhanced

۸۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰۸۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۵۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۶۶٬۴۳۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۵۳٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۳۵٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۶۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۴٬۶۳۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۶۶٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۹٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و ۷۳۰Li 

تیپ  Sensation Enhanced Lounge

۸۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۶۶٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۶۸٬۶۴۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۶۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۳۶٬۲۴۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۸۰٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۵٬۴۴۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۸۲٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۰٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان

قیمت و شرایط فروش بی ام و X1

bmw x1

نام محصولقیمت نمایندگیقیمت بازار آزادشرایط فروش

بی ام و X۱ ایکس درایو ۲۵i 

تیپ پرستیژ

۳۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۰۰٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۷٬۶۷۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۳۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۳۳٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۳۸٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۰۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۴٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۶۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۸٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۳۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۱٬۲۶۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۰۷٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۰٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۷۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۳٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۴۲٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۵٬۷۸۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۰۸٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۸٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۰٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۴۴٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۲٬۵۱۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و X۱ ایکس درایو ۲۵i 

تیپ پریمیوم

۳۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰۳۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۰٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۷۶٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۳۷٬۴۱۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۴۱٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۴۳٬۸۸۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۶٬۳۷۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۷۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۹٬۸۴۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۴۳٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۳٬۳۶۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۱٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۸٬۳۱۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۳٬۹۷۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۴۹٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۶٬۵۲۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۹٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۸۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۱٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۵۰٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۳٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و X۱ ایکس درایو ۲۵i 

تیپ اینوویشن

۳۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۳٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۳۱٬۴۲۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۷۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۳۷٬۹۱۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۴۳٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۴۴٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۷۹٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۰٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۴۵٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۳٬۶۷۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۹٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۱٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۸۵٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۴٬۱۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۵۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۶٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۲۰٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۹٬۱۷۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۸۶٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۱٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۵۲٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۳٬۲۷۰٬۰۰۰ تومان

قیمت و شرایط فروش بی ام و X3

bmw x3

نام محصولقیمت نمایندگیقیمت بازار آزادشرایط فروش

بی ام و X۳ ایکس درایو ۲۸i 

تیپ Exclusive

۴۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۳۵٬۹۱۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۰۴٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۴۳٬۳۳۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۶۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۵۰٬۸۲۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۴۵٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۸٬۹۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۰۵٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۲٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۷٬۰۶۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۵۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۳٬۳۱۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۶٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۷۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۹٬۱۴۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۵۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۰٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۲٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۷۴٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۵٬۱۷۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و X۳ ایکس درایو ۲۸i 

تیپ Business

۴۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰۴۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۴۶٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۳۶٬۳۲۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۰۶٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۴۳٬۸۳۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۶۶٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۵۱٬۴۱۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۴۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۹٬۱۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۰۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۳٬۲۳۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۶۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۷٬۳۷۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۵۴٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۳٬۴۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۶٬۳۷۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۷۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۹٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۵۵٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۰٬۶۱۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۵٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۲٬۹۴۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۷۶٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۵٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان

قیمت و شرایط فروش بی ام و X4

bmw x4

نام محصولقیمت نمایندگیقیمت بازار آزادشرایط فروش

بی ام و X۴ ایکس درایو ۲۸i 

تیپ Comfort

۴۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰۴۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۶۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۳۸٬۷۷۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۲۰٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۴۶٬۷۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۷۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۵۴٬۸۷۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۶۴٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۰٬۴۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۲۱٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۴٬۸۱۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۷۹٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۹٬۲۱۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۷۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۴٬۳۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۷٬۴۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۸۶٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۰٬۶۶۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۷۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۱٬۳۲۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۳۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۳٬۸۲۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۸۸٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۶٬۳۸۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و X۴ ایکس درایو ۲۸i 

تیپ Exclusive

۴۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰۴۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۷۱٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۲۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۴۸٬۲۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۵۶٬۶۱۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۷۳٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۱٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۵٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۸۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۳۰٬۱۴۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۷۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۴٬۸۳۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۳۶٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۸٬۰۳۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۹۲٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۲۱٬۳۲۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۸۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۱٬۶۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۳۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۴٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۹۴٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان - مبلغ اقساط: ۱۶٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان

لازم به ذکر است که موعد تحویل تمامی خودروهای مذکور در شرایط فروش نقدی و اعتباری، ۳۰ روز کاری است.

مقاله های مرتبط

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده