با سرویس تبلیغاتی جدید آپارات بیشتر آشنا شوید

یک‌شنبه ۴ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۰
مطالعه 1 دقیقه
به‌تازگی سرویس افزایش بازدید آپارات از دسترس خارج و سرویس تبلیغات جدید آپارات جایگزین شده و در حال فعالیت است. سرویس تبلیغات جدید آپارات برای سهولت ایجاد و تنظیم تبلیغات ویدئویی، راه‌اندازی شده و دردسترس عموم مخاطبان قرار گرفته است.

هدف از راه‎‌اندازی این سرویس کمک بیشتر به کسب‌وکارها و افرادی است که می‌خواهند با بودجه‌ی دلخواه، تبلیغات ویدئویی انجام دهند و توسط مخاطبان هدف اصلی خود بیشتر دیده شوند. در این سرویس، کاربران می‌توانند با آپلود ویدئو و واردکردن کلمه‌های کلیدی مرتبط با کسب‌وکارشان در سیستم هوشمند آپارات، تبلیغاتی هدفمند را تنظیم و مدیریت کنند.

در این پنل، شما ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﺎیی ﮐﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ تبلیغات ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ. همچنین، می‌توانید ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و آﻣﺎرھﺎ و ﺻﻮرتﺣﺴﺎب‌ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ. ایجاد تبلیغ در اﯾﻦ ﭘﻨﻞ درمقایسه‌با ﭘﻨﻞھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ بسیار ساده است و همین امر درکنار طراحی کاربرپسند (user friendly) موجب سهولت استفاده کاربران از سرویس تبلیغات آپارات شده است. برای ایجاد کمپین و شروع تبلیغات در آپارات می‌توانید از پنل کاربری اقدام کنید.

درادامه همراه ویدئو زومیت باشید:

تماشا در آپارات

آیا شما به‌عنوان صاحب کسب‌وکار از سرویس تبلیغات آپارات استفاده کرده‌اید؟

مطالب مشابه

نظرات

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود