استراتژی مدیریت تیم‌کوک سوژه‌ی کتاب شد

دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۶
مطالعه 1 دقیقه
جدا از تمامی بحث‌های مطرح شده در مورد محصولات اپل پس از درگذشت استیوجابز، نمی‌توان نقش تیم‌کوک را در افزایش سود کمپانی اپل بی‌تاثیر دانست. وی ابتدا در زمان حیات استیو جابز در نقش مدیراجرایی کمپانی اپل به ایفای نقش پرداخت و پس از آن به صندلی مدیریت این کمپانی تکیه زد. اما وی چگونه رهبری است؟

براساس اطلاعاتی که در کتاب جدید یوکاری‌ایواتانی‌کین با نام Hounted Empire منتشر شده است، می‌توان به جزئیات رفتاری تیم‌کوک که در پس لبخند‌های وی نهان شده است، پی برد. براساس اطلاعاتی که در این کتاب ارائه شده است وی فردی نکته‌سنج، ریزبین و در عین حال مشوق است. تیم‌کوک به انجام دادن مصاحبه‌های کاری بلند مدت مشهور است، بطوریکه برخی اوقات مصاحبه‌ی کاری شش ساعته از وی به ثبت رسیده است، در عین حال دارای مشخصه‌ای است که بسیار باب طبع کارکنان است و آن تشویق به کار سخت و ایجاد محیطی دوستانه در محیط کار است تا کارکنان به‌راحتی و به پشتوانه‌ی تشویق‌های وی به کار ادامه دهند.

در نقطه‌ی مقابل زمانی که امری باب میل کوک نباشد، بسیار بی‌رحم بوده و پس از انتقال سخنان و عصبانیت خود راه اتاق خویش را در پیش گرفته و کارکنان را با کم‌کاری و اشتباهات خود تنها می‌گذارد.

مطالب مشابه

نظرات

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود