FERMI 101

FERMI 101

GPU های جدید  ساختار اولیه تغریبا مشابه ای دارند: تمام انها دستورات را از CPU گرفته و آن ها را به رشته ها و دستورات کوچک تر تقسیم می کنند سپس این دستورات به محل Steam Processor ها ارسال شده و پس از پردازش شدن توسط ROP و کنترل گر حافظه به محل بافر هر فریم  ارسال می شوند.

SM نمونه ای از SM در کارت های گرافیک G100 نویدیا


در Fermi GPU تمام Stream Processor ها در کلاسترها سازماندهی می شوند (که SM و یا Stream Multiprocessor نامیده می شوند)  و معمولا به 2 یا 3 گروه مختلف تقسیم می شوند هر کدام از این گروه از کلاسترها GPC نامیده می شوند. GPC ها تنها گروهی از SM ها نیستند در واقع GPUهای کوچک هستند هر GPC موتور ترسیم خاص خود را دارد و قادر است میلیاردها دستور را بصورت همزان پردازش کند. ارتباط و خروجی هر GPC با سطح دوم حافظه Cache توسط تراشه مرکزی انجام می شود.

diag_gpc
نمونه ای GPC در سری G100 نویدیا

منبع: Custom PC


از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده

بیشتر بخوانید