FERMI 101

FERMI 101

GPU های جدید ساختار اولیه تغریبا مشابه ای دارند: تمام انها دستورها را از CPU گرفته و آن‌ها را به رشته‌ها و دستورها کوچک تر تقسیم می‌کنند سپس این دستورها به محل Steam Processor ها ارسال شده و پس از پردازش شدن توسط ROP و کنترل گر حافظه به محل بافر هر فریم ارسال می‌شوند.

SM نمونه‌ای از SM در کارت‌های گرافیک G100 نویدیا


در Fermi GPU تمام Stream Processor ها در کلاسترها سازماندهی می‌شوند (که SM یا Stream Multiprocessor نامیده می‌شوند) و معمولا به 2 یا 3 گروه مختلف تقسیم می‌شوند هر کدام از این گروه از کلاسترها GPC نامیده می‌شوند. GPC ها تنها گروهی از SM ها نیستند در واقع GPUهای کوچک هستند هر GPC موتور ترسیم خاص خود را دارد و قادر است میلیاردها دستور را بصورت همزان پردازش کند. ارتباط و خروجی هر GPC با سطح دوم حافظه Cache توسط تراشه مرکزی انجام می‌شود.

diag_gpc
نمونه‌ای GPC در سری G100 نویدیا

منبع: Custom PC

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده