فناوری

آغاز ترابردپذیری، جریمه دودی کردن شیشه خودرو و مطالب مهم روز گذشته دنیای فناوری

روز گذشته از جریمه‌ی دودی کرن شیشه خودرو و خواباندن فنر آن گفتیم، همچنین در این روز طرح ترابردپذیری خطوط تلفن همراه نیز آغاز شد و البته مطالب مهم دیگری را نیز پوشش دادیم. برای از دست ندادن این مطالب مهم، در ادامه با زومیت همراه شوید.

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده