ارزش تراکنش‌های الکترونیک شاپرک نسبت به سال پیش دوبرابر شده است

ارزش تراکنش‌های الکترونیک شاپرک نسبت به سال پیش دوبرابر شده است

ارزش تراکنش‌های شبکه شاپرک نسبت به سال قبل تقریبا دو برابر شده است و به‌نظر می‌رسد ابزارهای پذیرش موبایلی به‌تدریج در حال افزایش سهم خود از تراکنش‌های الکترونیکی هستند.

 شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) طی مهرماه امسال بیش از ۴۸۳ هزار و ۹۱۹ میلیارد تومان تراکنش ثبت کرده است؛ این شبکه مهر سال گذشته ۲۵۳ هزار و ۴۹۶ میلیارد تومان تراکنش داشت. با شیوع کرونا مردم ترجیح می‌دهند کمتر از پول فیزیکی استفاده کنند و همین موضوع در افزایش استقبال عمومی برای پرداخت به‌صورت الکترونیکی مؤثر واقع شده است.

شاپرک گزارش ماهانه‌ی مهرماه خود را درحالی منتشر کرده که مبلغ تراکنش‌ها در این شبکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته دوبرابر افزایش یافته است. بدون درنظرگرفتن اثرات تورم که در این گزارش لحاظ شده، ارزش تراکنش‌ها در شبکه شاپرک ۳۴٫۹۸ درصد رشد کرده است. البته تعداد تراکنش‌ها نسبت به شهریور افت ۴ درصدی دارد؛ اما با توجه ‌به اینکه خانواده‌ها در شهریورماه خرید فصل تحصیلی را انجام می‌دهند، این موضوع طبیعی است.

ابزارهای پذیرش اینترنتی در مهرماه نسبت به شهریور، حدود ۱۷ درصد رشد کرده‌اند. البته کارتخوان‌های فروشگاهی هنوز بیشترین سهم بازار را (حدود ۷۶ درصد) را به خود اختصاص می‌دهند؛ بااین‌حال سهم آن‌ها به‌تدریج در حال کاهش است و در مقابل، ابزار پذیرش اینترنتی آرام‌آرام سهم بیشتری به خود اختصاص می‌دهد. سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنش‌های الکترونیکی اکنون معادل ۱۳٫۲۶ درصد است. در ادامه، تعداد ابزارهای فعال سیستمی را مشاهده می‌کنید:

ابزار پذیرششهریور ۹۹مهر ۹۹رشد به درصد
ابزار پذیرش اینترنتی۱,۳۵۹,۴۹۹۱,۵۸۶,۷۳۴۱۶٫۷۱
ابزار پذیرش موبایلی۱,۳۹۸,۹۶۵۱,۴۱۱,۶۲۶۰٫۹۱ 
کارتخوان فروشگاهی۸,۷۲۶,۵۶۵۸,۹۶۹,۴۷۵۲٫۷۸ 
مجموع ابزارها۱۱,۴۸۵,۰۲۹۱۱,۹۶۷,۸۳۵۴٫۲ 

تعداد تراکنش‌ها با استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی ۵٫۶۶ درصد است و پس از کارتخوان فروشگاهی با ۹۰٫۳۸ درصد قرار می‌گیرد. طبق گزارش شاپرک، ۸۶٫۹۸ درصد تراکنش‌های شاپرک به خرید کالا و خدمت، ۸٫۲۹ درصد به پرداخت قبوض و خرید شارژ اختصاص دارد و به‌ دلیل عدم اثرگذاری مالی بر مبلغ تراکنش‌های شبکه‌ی پرداخت، «مانده‌گیری» صفر درصد را به خود اختصاص داده‌ است.

نمودار سهم تراکنش ها با کارتخوان و موبایل

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده