قیمت و شرایط فروش خودروهای مدیران خودرو

مدیران خودرو طرح فروش اعتباری و فوری محصولات خود شامل خودروهای چری و ام‌وی‌ام را ویژه عید قربان تا عید غدیر ۹۸ اعلام کرد. 

 شرکت مدیران خودرو طرح فروش اقساطی و فوری جدید محصولات چری و ام‌وی‌ام با مدل ۹۸ را ویژه عید قربان تا عید غدیر اعلام کرد. مدیران خودرو شرایط فروش اقساطی محصولات ام‌وی‌ام‌ و چری را از روز سه‌شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۱۵ انجام می‌دهد. 

قیمت محصولات چری ویژه مرداد ماه ۹۸ 

نام محصولتیپقیمت نمایندگی (تومان)مدل
چری آریزو 5 دنده دستی لاکچری۱۸۹،۷۰۰،۰۰۰۹۷
چری آریزو 5 دنده دستی لاکچری۱۹۸،۷۰۰،۰۰۰۹۸
چری آریزو 5 توربواکسلنت۲۳۵،۵۰۰،۰۰۰۹۷
چری آریزو 5 توربواکسلنت۲۴۶،۶۰۰،۰۰۰۹۸
چری تیگو 5 لاکچری۲۹۸،۷۰۰،۰۰۰۹۷
چری تیگو 5لاکچری۳۱۲،۹۰۰،۰۰۰۹۸
چری تیگو 5اکسلنت۳۱۳،۷۰۰،۰۰۰۹۷
چری تیگو 5 اکسلنت۳۲۸،۶۰۰،۰۰۰۹۸
چری تیگو 7 اکسلنت ۳۹۵،۰۰۰،۰۰۰۹۷
چری تیگو 7 اکسلنتاکسلنت۴۳۷،۳۰۰،۰۰۰۹۸
چری آریزو 6اکسلنت۳۷۲،۱۰۰،۰۰۰۹۸

قیمت محصولات ام‌وی‌ام‌ ویژه مرداد ماه ۹۸

نام محصولتیپقیمت نمایندگی (تومان)مدل
ام‌وی‌ام 315 جدید اکسلنت اسپرت/ اسپرت اکسلنت۱۲۷،۳۰۰،۰۰۰۹۷
ام‌وی‌ام 315 جدیداکسلنت اسپرت/ اسپرت اکسلنت۱۴۰،۲۰۰،۰۰۰۹۸
ام‌‌وی‌ام X22دنده دستی ساده۱۶۱،۸۰۰،۰۰۰۹۷
ام‌‌وی‌ام X22  دنده دستی لاکچری۱۶۴،۸۰۰،۰۰۰۹۷
ام‌‌وی‌ام X22 دنده دستی لاکچری۱۷۲،۷۰۰،۰۰۰۹۸
ام‌‌وی‌ام X22 دنده دستی اسپرت اکسلنت۱۶۹،۶۰۰،۰۰۰۹۷
ام‌‌وی‌ام X22دنده دستی اکسلنت اسپرت ۱۷۲،۶۰۰،۰۰۰۹۷
ام‌‌وی‌ام X22خودکار لاکچری۱۷۶،۷۰۰،۰۰۰۹۷
ام‌‌وی‌ام X22 خودکار لاکچری۱۹۵،۶۰۰،۰۰۰۹۸
ام‌‌وی‌ام X22 خودکار اکسلنت اسپرت
۱۹۴،۷۰۰،۰۰۰۹۷
ام‌‌وی‌ام X22خودکار اکسلنت اسپرت۲۰۳،۸۰۰،۰۰۰۹۸
ام‌‌وی‌ام X33 Sخودکار اسپرت۲۲۵،۳۰۰،۰۰۰۹۷
ام‌‌وی‌ام X33 S اسپرتخودکار اسپرت۲۳۶،۰۰۰،۰۰۰۹۸

شرایط فروش اعتباری چری ویژه مرداد ماه ۹۸ (اعیاد قربان و غدیر)

نام محصولمدلقیمت نهایی (تومان)تحویلشرایط فروش
چری آریزو 5 دنده دستی لاکچری۹۸۱۹۸،۷۰۰،۰۰۰۴۵ روز کاریپیش‌پرداخت ۵۰ درصد به علاوه بیمه و مالیات، میزان تسهیلات ۵۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود ۱۸ درصد، برای خرید اقساطی ۱۲ ماهه سودی در نظر گرفته نمی‌شود
چری تیگو 5 لاکچری۹۸۳۱۲،۹۰۰،۰۰۰۳۰ روز کاریپیش‌پرداخت ۵۰ درصد به علاوه بیمه و مالیات، میزان تسهیلات ۵۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود ۱۸ درصد، برای خرید اقساطی ۱۲ ماهه سودی در نظر گرفته نمی‌شود
چری تیگو 7 اکسلنت۹۸۴۳۷،۳۰۰،۰۰۰۳۰ روز کاریپیش‌پرداخت ۵۰ درصد به علاوه بیمه و مالیات، میزان تسهیلات ۵۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود ۱۸ درصد، برای خرید اقساطی ۱۲ ماهه سودی در نظر گرفته نمی‌شود
چری آریزو 5 توربو اکسلنت۹۸۲۴۶،۶۰۰،۰۰۰۳۰ روز کاریپیش‌پرداخت ۵۰ درصد به علاوه بیمه و مالیات، میزان تسهیلات ۵۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود بین ۱۲  تا ۱۸ درصد
چری تیگو 5 اکسلنت۹۷۳۱۳،۷۰۰،۰۰۰۳۰ روز کاریپیش‌پرداخت ۵۰ درصد به علاوه بیمه و مالیات، میزان تسهیلات ۵۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود ۱۸ درصد، برای خرید اقساطی ۱۲ ماهه سودی در نظر گرفته نمی‌شود

شرایط فروش فوری نقدی محصولات چری ویژه مرداد ماه ۹۸ (اعیاد قربان و غدیر)

نام محصولمدلقیمت نهایی (تومان)تحویلشرایط فروش
چری آریزو 5 دنده دستی لاکچری۹۸۱۹۸،۷۰۰،۰۰۰فوریفروش نقدی، تحویل فوری
چری آریزو 5 توربو اکسلنت۹۸۲۴۶،۶۰۰،۰۰۰فوریفروش نقدی، تحویل فوری
چری تیگو 5 لاکچری۹۸۳۱۲،۹۰۰،۰۰۰فوریفروش نقدی، تحویل فوری
چری تیگو 5 اکسلنت۹۷۳۱۳،۷۰۰،۰۰۰فوریفروش نقدی، تحویل فوری
چری تیگو 7 اکسلنت۹۸۴۳۷،۳۰۰،۰۰۰فوریفروش نقدی، تحویل فوری

شرایط فروش اعتباری محصولات ام‌وی‌ام ویژه مرداد ماه ۹۸ (اعیاد قربان و غدیر)

نام محصولمدلقیمت نهایی (تومان)تحویلشرایط فروش
ام‌وی‌ام 315 جدید اکسلنت اسپرت۹۸۱۴۰،۲۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

پیش‌پرداخت حدود ۵۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود ۱۹ درصد، بازپرداخت هر سه ماه یک‌بار

ام‌‌وی‌ام X33 S اسپرت۹۸۲۳۶،۰۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

پیش‌پرداخت حدود ۵۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود ۱۹ درصد، بازپرداخت هر سه ماه یک‌بار

ام‌وی‌ام X22 خودکار لاکچری۹۸۱۹۵،۶۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

پیش‌پرداخت حدود ۵۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود ۲۱ درصد، بازپرداخت هر سه ماه یک‌بار

ام‌وی‌ام X22 خودکار اکسلنت اسپرت۹۸۲۰۳،۸۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

پیش‌پرداخت حدود ۵۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود ۲۱ درصد، بازپرداخت هر سه ماه یک‌بار

ام‌وی‌ام X22 دنده دستی لاکچری۹۸۱۷۲،۷۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

پیش‌پرداخت حدود ۵۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود ۲۱ درصد، بازپرداخت هر سه ماه یک‌بار

ام‌وی‌ام X22 دنده دستی اکسلنت اسپرت۹۸۱۸۱،۲۰۰،۰۰۰۳۰ روز کاریپیش‌پرداخت حدود ۵۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود ۲۱ درصد، بازپرداخت هر سه ماه یک‌بار

شرایط فروش فوری محصولات ام‌وی‌ام ویژه مرداد ماه ۹۸ (اعیاد قربان و غدیر)

نام محصولمدلقیمت نهایی (تومان)تحویلشرایط فروش
ام‌وی‌ام 315 جدید اکسلنت اسپرت۹۷۱۲۷،۳۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

فروش نقدی، بیمه شخص ثالث بر عهده خودروساز است

ام‌وی‌ام 315 جدید اکسلنت اسپرت۹۸۱۴۰،۲۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

فروش نقدی، بیمه شخص ثالث بر عهده خودروساز است

ام‌‌وی‌ام X33 S اسپرت۹۸۲۳۶،۰۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

فروش نقدی، بیمه شخص ثالث بر عهده خودروساز است

ام‌‌وی‌ام X33 S اسپرت۹۷۲۲۵،۳۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

فروش نقدی، بیمه شخص ثالث بر عهده خودروساز است

ام‌وی‌ام X22 ساده۹۷۱۶۱،۸۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

فروش نقدی، بیمه شخص ثالث بر عهده خودروساز است

ام‌وی‌ام X22 خودکار لاکچری۹۷۱۸۶،۷۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

فروش نقدی، بیمه شخص ثالث بر عهده خودروساز است

ام‌وی‌ام X22 خودکار لاکچری۹۸۱۹۵،۶۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

فروش نقدی، بیمه شخص ثالث بر عهده خودروساز است

ام‌وی‌ام X22 خودکار اکسلنت اسپرت۹۷۱۹۴،۷۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

فروش نقدی، بیمه شخص ثالث بر عهده خودروساز است

ام‌وی‌ام X22 خودکار اکسلنت اسپرت۹۸۲۰۳،۸۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

فروش نقدی، بیمه شخص ثالث بر عهده خودروساز است

ام‌وی‌ام X22 دنده دستی لاکچری۹۷۱۶۴،۸۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

فروش نقدی، بیمه شخص ثالث بر عهده خودروساز است

ام‌وی‌ام X22 دنده دستی لاکچری۹۸۱۷۲،۷۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

فروش نقدی، بیمه شخص ثالث بر عهده خودروساز است

ام‌وی‌ام X22 دنده دستی اسپرت اکسلنت۹۷۱۶۹،۶۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

فروش نقدی، بیمه شخص ثالث بر عهده خودروساز است

ام‌وی‌ام X22 دنده دستی اکسلنت اسپرت۹۷۱۷۲،۶۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

فروش نقدی، بیمه شخص ثالث بر عهده خودروساز است

ام‌وی‌ام X22 دنده دستی اکسلنت اسپرت۹۸۱۸۱،۲۰۰،۰۰۰۳۰ روز کاریفروش نقدی، بیمه شخص ثالث بر عهده خودروساز است

قیمت محصولات مدیران خودرو 

نام محصولقیمت نمایندگی (تومان)قیمت بازار (تومان)
ام‌وی‌ام 315 جدید اکسلنت اسپرت۱۳۲،۳۰۰،۰۰۰---
ام‌‌وی‌ام X22 - دنده‌ای۱۵۲،۷۰۰،۰۰۰---
ام‌وی‌ام X22 - دنده‌ای (اسپرت) EX۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰---
ام‌‌وی‌ام X22 - خودکار۱۸۴،۶۰۰،۰۰۰---
ام‌وی‌ام X22 - خودکار (اسپرت) EX۱۹۲،۳۰۰،۰۰۰---
ام‌‌وی‌ام X33۲۲۲،۷۰۰،۰۰۰---
چری آریزو 5 دنده‌ای۱۸۷،۵۰۰،۰۰۰---
چری آریزو 5 توربو۲۳۲،۷۰۰،۰۰۰---
چری آریزو 6 توربو۳۵۱،۱۰۰،۰۰۰---
چری تیگو 5 لاکچری۲۹۵،۲۰۰،۰۰۰---
چری تیگو 5 اکسلنت۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰---
چری تیگو 7 مدل Excellent۳۷۲،۷۰۰،۰۰۰
---
چری تیگو 7 مدل IE۴۱۲،۶۰۰،۰۰۰
---


به‌روزرسانی: ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۸

از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده

بیشتر بخوانید