قیمت و شرایط فروش خودروهای کرمان موتور

لیست قیمت و شرایط فروش محصولات شرکت کرمان موتور شامل خانواده‌ی جک، لیفان و هیوندای در آذرماه ۱۳۹۶

تبلیغات

قیمت و شرایط فروش جک J5

جک جی۵

نام محصولقیمت کارخانهقیمت بازار آزادشرایط فروش
جک J۵ دنده‌ای
۵۵٬۳۵۰٬۰۰۰۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰---
جک J5 اتوماتیک
۶۳٬۰۵۰٬۰۰۰۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل یک‌ماهه

فروش اعتباری با پیش‌پرداخت ۲۲، ۲۵ یا ۲۸ میلیون تومان و بازپرداخت ۱۲ الی ۳۶ ماهه طی ۴ الی ۱۲ فقره چک - موعد تحویل یک‌ماهه

قیمت و شرایط فروش جک S5

جک اس۵

جک S5، مشخصات فنی، قیمت و هرآنچه درباره آن باید بدانید

نام محصولقیمت کارخانهقیمت بازار آزادشرایط فروش
جک S۵ دنده‌ای
۸۴٬۵۵۰٬۰۰۰۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل یک‌ماهه

پیش‌فروش تک ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۴۵ میلیون تومان - مرحله دوم همزمان با صدور دعوت‌نامه - سود مشارکت ۲۲٪ - موعد تحویل ۳ ماهه

فروش اعتباری با پیش‌پرداخت ۳۲، ۳۶ یا ۴۰٬۵ میلیون تومان و بازپرداخت ۱۲ الی ۳۶ ماهه و اقساط ماهیانه از ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان الی ۴٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل یک‌ماهه

جک S5 اتوماتیک
۹۶٬۸۵۰٬۰۰۰۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل یک‌ماهه

پیش‌فروش تک‌ ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۴۵ میلیون تومان - مرحله دوم همزمان با صدور دعوت‌نامه - سود مشارکت ۲۲٪ - موعد تحویل ۳ ماهه

پیش‌فروش دو ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۲۵ میلیون تومان - مرحله دوم پرداخت ۲۰ میلیون تومان و مرحله سوم تکمیل وجه همزمان با صدور دعوت‌نامه - سود مشارکت ۲۲٪ - موعد تحویل ۳ ماهه

فروش اعتباری با پیش‌پرداخت ۴۳٬۵، ۴۸٬۵ یا ۵۳٬۵ میلیون تومان و بازپرداخت ۱۲ الی ۳۶ ماهه و اقساط ماهیانه از ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان الی ۴٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل یک‌ماهه

قیمت و شرایط فروش جک S3

جک اس۳

نام محصولقیمت کارخانهقیمت بازار آزادشرایط فروش
جک S3 اتوماتیک
۷۱٬۹۰۰٬۰۰۰---آغاز پیش‌فروش از ۲۷ تیر ۱۳۹۶ با پیش‌پرداخت ۳۵ میلیون تومان در مرحله اول و تکمیل وجه در مرحله دوم همزمان با صدور دعوت‌نامه - موعد تحویل ۳ ماهه

قیمت و شرایط فروش لیفان 820

لیفان ۸۲۰

لیفان 820؛ مشخصات فنی، قیمت و هرآنچه درباره آن باید بدانید

نام محصولقیمت کارخانهقیمت بازار آزادشرایط فروش
لیفان ۸۲۰ اتوماتیک
۹۱٬۱۵۰٬۰۰۰---

فروش نقدی با تحویل یک‌ماهه

پیش‌فروش دو ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۴۰ میلیون تومان - مرحله دوم تکمیل وجه همزمان با صدور دعوت‌نامه - سود مشارکت ۲۵٪ - موعد تحویل ۳ ماهه

فروش اعتباری با پیش‌پرداخت ۳۵، ۴۵ یا ۵۰ میلیون تومان و بازپرداخت ۱۲ الی ۳۶ ماهه و اقساط ماهیانه از ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان الی ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل یک‌ماهه

قیمت و شرایط فروش لیفان X50

لیفان ایکس ۵۰

نام محصولقیمت کارخانهقیمت بازار آزادشرایط فروش
لیفان X۵۰ دنده‌ای
۴۹٬۰۵۰٬۰۰۰---

---

لیفان X۵۰ اتوماتیک۵۶٬۰۵۰٬۰۰۰---

پیش‌فروش دو ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۲۰ میلیون تومان - مرحله دوم تکمیل وجه همزمان با صدور دعوت‌نامه - سود مشارکت ۲۰٪ - موعد تحویل ۳ ماهه

قیمت و شرایط فروش لیفان X60

لیفان ایکس ۶۰

نام محصولقیمت کارخانهقیمت بازار آزادشرایط فروش
لیفان X۶۰ دنده‌ای
۶۱٬۴۶۰٬۰۰۰---

---

لیفان X۶۰ اتوماتیک۶۸٬۲۵۰٬۰۰۰۶۸٬۲۵۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل یک‌ماهه

فروش اعتباری با پیش‌پرداخت ۱۹، ۲۵ یا ۳۲ میلیون تومان و بازپرداخت ۱۲ الی ۳۶ ماهه و اقساط ماهیانه از ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان الی ۴٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل یک‌ماهه

قیمت و شرایط فروش هیوندای i10

هیوندای آی۱۰

نام محصولقیمت کارخانهقیمت بازار آزادشرایط فروش
هیوندای i۱۰
۷۲٬۰۵۰٬۰۰۰۷۰٬۵۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل یک‌ماهه

پیش‌فروش دو ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۲۵ میلیون تومان و تکمیل وجه در مرحله دوم همزمان با صدور دعوت‌نامه - سود مشارکت ۲۳٪ 

فروش اعتباری با پیش‌پرداخت ۲۵ یا ۳۵ میلیون تومان و بازپرداخت ۱۲ الی ۳۶ ماهه - مبلغ اقساط از ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان الی ۴٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل یک‌ماهه

قیمت و شرایط فروش هیوندای i20

هیوندای آی ۲۰

نام محصولقیمت کارخانهقیمت بازار آزادشرایط فروش
هیوندای i۲۰
۹۶٬۵۰۰٬۰۰۰۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

پیش‌فروش دو ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۴۰ میلیون تومان و تکمیل وجه در مرحله دوم همزمان با صدور دعوت‌نامه - سود مشارکت ۲۱٪ 

پیش‌فروش سه ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۲۰ میلیون تومان - پرداخت ۲۰ میلیون تومان در مرحله دوم و تکمیل وجه همزمان با صدور دعوت‌نامه - سود مشارکت ۲۰٪ 

پیش‌فروش چهار ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۱۵ میلیون تومان - پرداخت ۱۵ میلیون تومان در مرحله دوم - پرداخت ۱۰ میلیون تومان در مرحله سوم و تکمیل وجه همزمان با صدور دعوت‌نامه - سود مشارکت ۱۹٪

قیمت و شرایط فروش هیوندای سانتافه

هیوندای سانتافه

نام محصولقیمت کارخانهقیمت بازار آزادشرایط فروش
هیوندای سانتافه
۲۶۶٬۹۰۰٬۰۰۰۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل یک‌ماهه

پیش‌فروش دو ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان و تکمیل وجه در مرحله دوم همزمان با صدور دعوت‌نامه - سود مشارکت ۲۲٪ 

پیش‌فروش سه ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۵۰ میلیون تومان - پرداخت ۵۰ میلیون تومان در مرحله دوم و تکمیل وجه همزمان با صدور دعوت‌نامه - سود مشارکت ۲۲٪

پیش‌فروش چهار ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۵۰ میلیون تومان - پرداخت ۲۵ میلیون تومان در مرحله دوم - پرداخت ۲۵ میلیون تومان در مرحله سوم و تکمیل وجه همزمان با صدور دعوت‌نامه - سود مشارکت ۱۸٪

قیمت و شرایط فروش هیوندای توسان

هیوندای توسان

هیوندای توسان 2017؛ کراس اوور جذاب و محبوب بازار ایران

نام محصولقیمت کارخانهقیمت بازار آزادشرایط فروش
هیوندای توسان
۱۹۲٬۹۰۰٬۰۰۰۱۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل یک‌ماهه

پیش‌فروش دو ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۹۰ میلیون تومان و تکمیل وجه در مرحله دوم همزمان با صدور دعوت‌نامه - سود مشارکت ۲۲٪ 

پیش‌فروش سه ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۴۵ میلیون تومان - پرداخت ۴۵ میلیون تومان در مرحله دوم و تکمیل وجه همزمان با صدور دعوت‌نامه - سود مشارکت ۲۰٪ 

پیش‌فروش چهار ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۳۰ میلیون تومان - پرداخت ۳۰ میلیون تومان در مرحله دوم - پرداخت ۳۰ میلیون تومان در مرحله سوم و تکمیل وجه همزمان با صدور دعوت‌نامه - سود مشارکت ۱۸٪ 

قیمت و شرایط فروش هیوندای سوناتا

هیوندای سوناتا

نام محصولقیمت کارخانهقیمت بازار آزادشرایط فروش
هیوندای سوناتا
۲۱۸٬۹۰۰٬۰۰۰۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل یک‌ماهه

پیش‌فروش دو ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۹۰ میلیون تومان و تکمیل وجه در مرحله دوم همزمان با صدور دعوت‌نامه - سود مشارکت ۲۲٪ 

پیش‌فروش سه ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۵۰ میلیون تومان - پرداخت ۴۰ میلیون تومان در مرحله دوم و تکمیل وجه همزمان با صدور دعوت‌نامه - سود مشارکت ۲۰٪ 

پیش‌فروش چهار ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۳۰ میلیون تومان - پرداخت ۳۰ میلیون تومان در مرحله دوم - پرداخت ۳۰ میلیون تومان در مرحله سوم و تکمیل وجه همزمان با صدور دعوت‌نامه - سود مشارکت ۱۸٪ 

قیمت و شرایط فروش هیوندای النترا

هیوندای النترا

نام محصولقیمت کارخانهقیمت بازار آزادشرایط فروش
هیوندای النترا
به‌زودی------

بروزرسانی: ۱۳ آذر ۹۶

مقاله های مرتبط

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده