قیمت و شرایط فروش خودروهای سایپا

طرح فروش نقدی و اعتباری و همچنین پیش‌فروش نقدی و اعتباری محصولات سایپا در آبان ماه ۱۳۹۸ با ارائه محصولات پرفروش این شرکت ادامه می‌یابد.

گروه خودروسازی سایپا شرایط پیش‌فروش نقدی و اعتباری و همچنین فروش نقدی محصولات خود را به مناسبت ماه ربیع‌الاول اعلام کرد. در این طرح که از روز یکشنبه ۱۲ آبان ماه ساعت ۱۰ صبح آغاز خواهد شد، خودروهایی مانند تیبا 2، کوئیک، پیک‌آپ ریچ، ساینا دنده‌ای و تیبا صندوق‌دار با موعد تحویل فروردین و اردیبهشت ۹۹ عرضه می‌شوند؛ در ضمن فروش محصولات تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. سایر شرایط در جدول مربوطه به‌روزرسانی شده است.

نام محصولروش فروشپیش‌پرداخت (تومان)سود مشارکتسود انصرافمبلغ تسهیلات (تومان)شرایط بازپرداختموعد تحویل
سایپا 151پیش‌فروش نقدی۱۸،۷۰۰،۰۰۰۱۵ درصد۱۲ درصد------

هفته چهارم دی ماه ۹۸

تیبا 2پیش‌فروش نقدی۲۴،۷۰۰،۰۰۰۱۵ درصد۱۲ درصد------

هفته چهارم فروردین ماه ۹۹ و هفته چهارم اردیبهشت ۹۹

تیبا 2 پلاسپیش‌فروش نقدی۲۸،۷۰۰،۰۰۰۱۵ درصد۱۲ درصد------

هفته چهارم فروردین ماه ۹۹ و هفته چهارم اردیبهشت ۹۹

ساینا دنده‌ایپیش‌فروش نقدی۲۷،۷۰۰،۰۰۰۱۵ درصد۱۲ درصد------

هفته چهارم فروردین ماه ۹۹ و هفته چهارم اردیبهشت ۹۹

کوئیک دنده‌ایپیش‌فروش نقدی۳۰،۷۰۰،۰۰۰۱۵ درصد۱۲ درصد------

هفته چهارم دی ماه ۹۸

کوئیک دنده‌ای دو رنگپیش‌فروش نقدی۳۴،۷۰۰،۰۰۰۱۵ درصد۱۲ درصد------هفته چهارم بهمن ماه ۹۸
کامیونت نیسان بنزین‌سوزپیش‌فروش نقدی۳۰،۷۰۰،۰۰۰۱۵ درصد۱۲ درصد------هفته چهارم بهمن ماه ۹۸
کامیونت نیسان دوگانه‌سوزپیش‌فروش نقدی۳۲،۷۰۰،۰۰۰۱۵ درصد۱۲ درصد------هفته چهارم دی ماه ۹۸
کامیونت نیسان با موتور جدید دیزلپیش‌فروش نقدی۵۵،۷۰۰،۰۰۰۱۵ درصد۱۲ درصد------هفته چهارم دی ماه ۹۸
پیک‌آپ ریچ دوکابین دو دیفرانسیلپیش‌فروش نقدی۷۰،۷۰۰،۰۰۰۱۵ درصد۱۲ درصد------هفته چهارم دی ماه ۹۸
سایپا 151پیش‌فروش اعتباری۱۹،۷۰۰،۰۰۰۱۵ درصد۱۲ درصد۱۰،۰۰۰،۰۰۰۲۴ ماهه

هفته چهارم دی ماه ۹۸

تیبا 2پیش‌فروش اعتباری۲۴،۷۰۰،۰۰۰۱۵ درصد۱۲ درصد۱۰،۰۰۰،۰۰۰۲۴ ماهه

هفته چهارم اردیبهشت ۹۹

ساینا دنده‌ایپیش‌فروش اعتباری۲۷،۷۰۰،۰۰۰۱۵ درصد۱۲ درصد۲۰،۰۰۰،۰۰۰۲۴ ماهههفته چهارم اردیبهشت ۹۹
کوئیک دنده‌ایپیش‌فروش اعتباری۳۰،۷۰۰،۰۰۰۱۵ درصد۱۲ درصد۲۰،۰۰۰،۰۰۰۲۴ ماهههفته چهارم اردیبهشت ۹۹
کامیونت نیسان دوگانه‌سوزپیش‌فروش اعتباری۳۶،۷۰۰،۰۰۰۱۵ درصد۱۲ درصد۲۵،۰۰۰،۰۰۰۲۴ ماهههفته چهارم دی ماه ۹۸
پیک‌آپ ریچ دوکابین دو دیفرانسیلپیش‌فروش اعتباری۸۵،۷۰۰،۰۰۰۱۵ درصد۱۲ درصد۵۰،۰۰۰،۰۰۰۲۴ ماهههفته چهارم دی ماه ۹۸

سایپا همچنین شرایط فروش نقدی محصولات خود را به شرح جدول زیر اعلام کرد.

نام محصولروش فروشقیمت خودرو (تومان)محل تأمین اعتبارمبلغ تسهیلات (تومان)شرایط بازپرداختموعد تحویل
سایپا 151فروش فوری نقدی۴۰،۳۳۰۰،۰۰۰---------

۳۰ روز پس از پذیرش

سایپا 111فروش فوری نقدی۳۹،۸۰۰،۰۰۰---

۳۰ روز پس از پذیرش

تیبا رینگ فولادیفروش فوری نقدی۴۳،۴۶۰،۰۰۰---------

۳۰ روز پس از پذیرش

تیبا 2 رینگ فولادیفروش فوری نقدی۵۱،۳۶۰،۰۰۰---------

۳۰ روز پس از پذیرش

ساینا دنده‌ای رینگ فولادیفروش فوری نقدی۵۵،۹۶۰،۰۰۰---------

۳۰ روز پس از پذیرش

ساینا دنده‌ای رینگ آلومینیومیفروش فوری نقدی۵۸،۹۶۰،۰۰۰---------

۳۰ روز پس از پذیرش

کوئیک دنده‌ای رینگ فولادیفروش فوری نقدی۶۱،۲۲۰،۰۰۰---------۳۰ روز پس از پذیرش
کامیونت نیسان بنزین‌سوزفروش فوری نقدی۶۷،۳۳۵،۰۰۰---------۳۰ روز پس از پذیرش
کامیونت نیسان دوگانه‌سوزفروش فوری نقدی۷۷،۳۰۰،۰۰۰---------۳۰ روز پس از پذیرش
پیک‌آپ ریچ دوکابین دو دیفرانسیلفروش فوری نقدی۱۸۴،۸۰۰،۰۰۰---------۳۰ روز پس از پذیرش
سایپا 151فروش فوری اعتباری۴۰،۳۳۰۰،۰۰۰لیزینگ پارسیان۵،۰۰۰،۰۰۰۳ چک چهار ماهه

۳۰ روز پس از پذیرش

سایپا 111فروش فوری اعتباری۳۹،۸۰۰،۰۰۰لیزینگ رایان سایپا۴،۰۰۰،۰۰۰۳ چک چهار ماهه

۳۰ روز پس از پذیرش

تیبا رینگ فولادیفروش فوری اعتباری۴۳،۴۶۰،۰۰۰لیزینگ رایان سایپا۵،۰۰۰،۰۰۰۳ چک چهار ماهه

۳۰ روز پس از پذیرش

تیبا 2 رینگ فولادیفروش فوری اعتباری۵۱،۳۶۰،۰۰۰لیزینگ رایان سایپا۵،۰۰۰،۰۰۰۳ چک چهار ماهه

۳۰ روز پس از پذیرش

ساینا دنده‌ای رینگ فولادیفروش فوری اعتباری۵۵،۹۶۰،۰۰۰لیزینگ پارسیان۵،۰۰۰،۰۰۰۳ چک چهار ماهه۳۰ روز پس از پذیرش
ساینا دنده‌ای رینگ آلومینیومیفروش فوری اعتباری۵۸،۹۶۰،۰۰۰لیزینگ پارسیان۵،۰۰۰،۰۰۰۳ چک چهار ماهه۳۰ روز پس از پذیرش
کوئیک دنده‌ای رینگ فولادیفروش فوری اعتباری۶۱،۲۲۰،۰۰۰لیزینگ رایان سایپا۵،۰۰۰،۰۰۰۳ چک چهار ماهه۳۰ روز پس از پذیرش
کامیونت نیسان بنزین‌سوزفروش فوری اعتباری۶۷،۳۳۵،۰۰۰لیزینگ پارسیان۵،۰۰۰،۰۰۰۳ چک چهار ماهه۳۰ روز پس از پذیرش
کامیونت نیسان دوگانه‌سوزفروش فوری اعتباری۷۷،۳۰۰،۰۰۰لیزینگ پارسیان۵،۰۰۰،۰۰۰۳ چک چهار ماهه۳۰ روز پس از پذیرش
پیک‌آپ ریچ دوکابین دو دیفرانسیلفروش فوری اعتباری۱۸۴،۸۰۰،۰۰۰لیزینگ پارسیان۵،۰۰۰،۰۰۰۳ چک چهار ماهه۳۰ روز پس از پذیرش

سایپا شرایط فروش اقساطی محصولات گروه X100 و X200 را با ارائه تسهیلات ۴۰ و ۵۰ و ۱۰۰ میلیون ریالی اعلام کرد. در این طرح، محصولات گروه X100 با تسهیلات ۴۰ میلیون ریالی و محصولات گروه X200 با تسهیلات ۵۰ میلیون ریالی عرضه می‌شوند و بازپرداخت اقساط طی ۳ چک چهار ماهه انجام خواهد شد. 

در طرح فروش اقساطی مبلغ پیش‌پرداخت برای خرید خودرو سایپا ۱۳۱ مبلغ ۳۴ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان، سایپا ۱۵۱ مبلغ ۳۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و خودرو ساینا مبلغ ۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شده است. شرایط فروش اعتباری محصولات سایپا از روز دوشنبه مورخ ۲۰ آبان ماه ساعت ۱۰ صبح و صرفاً به‌صورت اینترنتی برقرار خواهد بود.

نام محصولقیمت خودرو (تومان)مدلمبلغ تسهیلات (تومان)شرایط فروش
سایپا 151۴۰،۳۱۳،۰۰۰۱۳۹۸۴،۰۰۰،۰۰۰

---

سایپا 131۳۷،۴۸۱،۰۰۰۱۳۹۸۴،۰۰۰،۰۰۰

فروش اقساطی، تحویل ۳۰ روز کاری

سایپا 111۳۹،۷۸۱،۰۰۰۱۳۹۸۴،۰۰۰،۰۰۰

فروش اقساطی، تحویل ۳۰ روز کاری

تیبا با رینگ فولادی۴۳،۴۴۳،۰۰۰۱۳۹۸---

---

تیبا با رینگ آلومینیومی۴۶،۴۴۳،۰۰۰۱۳۹۸------
ساینا با رینگ فولادی۵۵،۹۴۳،۰۰۰۱۳۹۸۵،۰۰۰،۰۰۰

---

ساینا با رینگ آلومینیومی۵۸،۹۴۳،۰۰۰۱۳۹۸۲۵،۰۰۰،۰۰۰

---

کیا سراتو 2000۲۹۵،۰۰۰،۰۰۰۱۳۹۸---

---

نیسان بنزینی (کولردار)۷۰،۳۳۵،۰۰۰۱۳۹۸---

---

فهرست قیمت محصولات سایپا

نام محصولقیمت کارخانه (تومان)قیمت بازار (تومان)

پراید 131 SE

۳۷،۴۸۱،۰۰۰

---

پراید 132 SE

۳۸،۱۸۱،۰۰۰

---

پراید 111 SE

۳۹،۹۸۱،۰۰۰

---

پراید 151 SE

۴۰،۲۱۳،۰۰۰---

تیبا SX

۴۳،۴۳۴،۰۰۰---

تیبا SX رینگ آلومینیومی

۴۶،۴۳۴،۰۰۰---

تیبا 2 رینگ فولادی

۵۱،۳۴۳،۰۰۰

---

 ساینا رینگ فولادی

۵۵،۹۴۳،۰۰۰---

ساینا رینگ آلومینیومی

۵۸،۹۴۳،۰۰۰---

کوئیک جعبه‌دنده‌‌ی دستی ساده

۶۱،۲۰۰،۰۰۰---

 کوئیک جعبه‌دنده‌ی خودکار پلاس

۶۹،۰۰۰،۰۰۰---

آریو دنده‌ای

---

---

 آریو خودکار

۹۴،۱۰۰،۰۰۰

---

 چانگان CS35

۱۵۵،۰۰۰،۰۰۰

---

 سراتو ۲۰۰۰ آپشنال

۲۹۵،۰۰۰،۰۰۰

---

 سراتو 1600 آپشنال

---

---

سیتروئن C3

۲۳۸،۴۰۰،۰۰۰

---

پارس تندر جعبه‌دنده پیشرفته‌ی JHQ

۸۴،۲۰۰،۰۰۰

---

رنو ساندرو جعبه‌دنده‌دستی پیشرفته‌ی JHQ

۹۵،۰۰۰،۰۰۰

---

رنو ساندرو جعبه‌دنده‌ی خودکار

۱۱۰،۴۰۰،۰۰۰

---

رنو ساندرو استپ‌وی جعبه‌دنده‌‌ی دستی پیشرفته‌ی JHQ

۱۰۳،۱۰۰،۰۰۰

---

رنو ساندرو استپ‌وی جعبه‌دنده‌ی خودکار

۱۲۲،۷۰۰،۰۰۰

---

برلیانس H220 دنده‌دستی

۶۴،۲۰۰،۰۰۰

---

برلیانس H230 دنده‌دستی

۶۴،۵۰۰،۰۰۰

---

برلیانس H330 خودکار

۱۰۷،۴۰۰،۰۰۰

---

برلیانس H330 دنده‌دستی

۸۹،۵۰۰،۰۰۰

---

برلیانس H320 خودکار

۱۰۲،۴۰۰،۰۰۰

---

برلیانس H320 دنده‌دستی

۸۸،۴۰۰،۰۰۰

---

برلیانس کراس خودکار

۱۱۵،۴۰۰،۰۰۰

---

کامیونت پادرا PE6

۹۴،۸۰۰،۰۰۰

---

پیکاپ ریچ  (بدون گارد و لاینر)

۱۸۲،۶۲۵،۰۰۰

---

کامیونت نیسان بنزینی

۶۷،۳۳۵،۰۰۰

---

کامیونت نیسان دوگانه‌سوز ساده

۶۹،۵۳۵،۰۰۰

---

کامیونت نیسان دوگانه‌سوز آپشنال

۷۱،۰۰۰،۰۰۰

---


آخرین به‌روزرسانی: ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸

از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده

بیشتر بخوانید