راهنمای جامع رفع مشکل مصرف بالای CPU در ویندوز 11 و 10

آموزش جامع اینستاگرام: تمامی ترفندها از صفر تا صد

آموزش دانلود و نصب ویندوز ۱۱

ویندوز

| ۱۶:۴۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | 13 دیدگاه

| ۱۳:۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | 3 دیدگاه

| ۱۴:۴۵ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | 8 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | 6 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | 17 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | 11 دیدگاه

| ۱۶:۴۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | 2 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | 2 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | 3 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | 12 دیدگاه

| ۲۳:۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | 8 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | 4 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | 18 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | 27 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | 4 دیدگاه

| ۱۲:۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | 6 دیدگاه