اخبار شرکت توییتر

اخبار مربوط به توییتر و سیاست‌های جدید این شبکه اجتماعی را در این صفحه بخوانید.

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | 46 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | 13 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | 261 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | 105 دیدگاه

| ۱۱:۴۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | 2 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | 3 دیدگاه

| ۲۰:۴۰ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | 47 دیدگاه

| ۱۹:۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | 14 دیدگاه

| ۱۱:۴۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | + دیدگاه

| ۱۰:۴۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۳۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | 1 دیدگاه

گوناگون | توییتر | مرجان شیخی | ۲۳:۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | 45 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | 2 دیدگاه

| ۱۱:۴۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | 11 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | 5 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | 6 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | 6 دیدگاه

| ۲۳:۲۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | 46 دیدگاه

بیشتر بخوانید