دیپ فیک چه مزیت‌هایی دارد؟

ویدئویی از دیپ فیک که چهره ۲۰ بازیگر را به‌خوبی شبیه‌سازی می‌کند

دیپ فیک چیست؛ وقتی مرزی بین حقیقت و دروغ باقی نمی‌ماند

دیپ فیک

دیپ فیک / deepfake یا جعل عمیق به تکنیکی با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری عمیق ماشینی برای خلق ویدیوهای جعلی از تصاویر انسان می گویند

| ۲۳:۴۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | 12 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | 7 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | 4 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | 8 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | 3 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | 4 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | 4 دیدگاه

| ۰۹:۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | 4 دیدگاه

| ۱۶:۳۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | + دیدگاه

| ۱۲:۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | 4 دیدگاه

| ۱۶:۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | + دیدگاه

| ۱۱:۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | + دیدگاه

| ۱۴:۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | 11 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | + دیدگاه

| ۱۶:۴۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۴۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | + دیدگاه

| ۱۰:۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | 25 دیدگاه

بیشتر بخوانید