نبرد جف بزوس و سیاست‌‌مداران؛ آیا آمازون شکست‌ناپذیر است؟ (بخش اول)

چرا استراتژی جدید روابط عمومی آمازون ناکارآمد است

موتور محرک آمازون چگونه کار می‌کند

آمازون

| ۱۲:۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | 3 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | 9 دیدگاه

| ۱۱:۰۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | 9 دیدگاه

| ۰۹:۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | 5 دیدگاه

| ۱۴:۴۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | 2 دیدگاه

| ۲۰:۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | 14 دیدگاه

| ۲۲:۴۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | 16 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | 8 دیدگاه

| ۱۶:۵۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | 19 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۴۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | 4 دیدگاه

| ۱۱:۴۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | 21 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | 5 دیدگاه

| ۱۲:۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | 6 دیدگاه

بیشتر بخوانید