نبرد جف بزوس و سیاست‌‌مداران؛ آیا آمازون شکست‌ناپذیر است؟ (بخش اول)

چرا استراتژی جدید روابط عمومی آمازون ناکارآمد است

موتور محرک آمازون چگونه کار می‌کند

آمازون

| ۱۱:۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | 21 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | 7 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | 3 دیدگاه

| ۱۵:۵۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | + دیدگاه

فناوری | آمازون | اپل | مبین احمدی | ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | 18 دیدگاه

| ۱۸:۵۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | 2 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | 6 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | + دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | 16 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | 8 دیدگاه

| ۱۲:۵۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | 26 دیدگاه

| ۱۳:۴۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | + دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | + دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | 5 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | + دیدگاه

| ۱۸:۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | 23 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | 11 دیدگاه

| ۲۰:۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | 1 دیدگاه

فناوری | آمازون | اپل | مبین احمدی | ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | 26 دیدگاه

بیشتر بخوانید