فور جی

طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ نسل چهارم (4G) تلفن همراه که پروتکل شبکه آن اساساً مبتنی بر اینترنت است منجر به ایجاد امکان اتصال پهن باند چند گیگاهرتزی شود. سرعتی که بیش از چهار برابر سرعت تعریف شده برای اینترنت پهن باند در کشور ایران خواهد بود.

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | 5 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | + دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ | 2 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ | 15 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | 11 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | 41 دیدگاه

| ۱۵:۵۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | 12 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | 24 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | 3 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | 4 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | 24 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | 7 دیدگاه

| ۱۶:۲۷ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ | 1 دیدگاه

| ۱۶:۲۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ | 12 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ | 15 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ | 44 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ | 25 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ | 22 دیدگاه

بیشتر بخوانید