لنز زوم مانت نیکون (F (FX
200–70 میلی‌متر F2.8
دارای فوکوس خودکار دارای لرزشگیر تصویر
1540 گرم 209 در 87 میلی‌متر