7.0" 600×1024 pi×els
1GB RAM Intel Atom x3
2MP 720p
2800mAh Li-Po

گزارش مشکل در اطلاعات محصول

لطفا راهنمایی کنید کدام بخش از اطلاعات محصول به اشتباه وارد شده است