10.1" 800×1280 pi×els
1GB RAM MT8125T
5MP 1080p
7300mAh Li-Po

گزارش مشکل در اطلاعات محصول

لطفا راهنمایی کنید کدام بخش از اطلاعات محصول به اشتباه وارد شده است