زوم پلاس

زوم پلاس شامل مقالاتی است که کمتر به حوزه‌ی تکنولوژی ارتباط دارند مواردی مثل شاتر، معماری، مقالات علمی، خودرو و نجوم

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | 8 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | 8 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | 38 دیدگاه

بیشتر بخوانید