زوم پلاس

زوم پلاس شامل مقالاتی است که کمتر به حوزه‌ی تکنولوژی ارتباط دارند مواردی مثل شاتر، معماری، مقالات علمی، خودرو و نجوم

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | 9 دیدگاه

| ۲۰:۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | + دیدگاه

| ۱۸:۴۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | 11 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | 6 دیدگاه

| ۱۶:۵۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | 4 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | 19 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | 37 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | 9 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | 36 دیدگاه

بیشتر بخوانید