حکایت تماشایی گل‌ها و جانوران

حکایت تماشایی گل‌ها و جانوران

گل‌ها از جمله مخلوقات زیبای خداوند هستند که طبع زیبا پسند انسان را اسیر خود کرده و نقشی جاویدان در دنیای عاشقانه‌ی ما ایفا می‌کنند. در میان دیگر ساکنان این کره، به نظر می‌رسد زنبورها بیش از بقیه مجذوب این وجود خوش آب و رنگ و خوش بو هستند. اما بیایید ببینیم واکنش دیگر جانوران در هنگام سرگرم شدن با گل و گیاه چیست؟

مشاهده‌ی زیبایی و ظرافت گلبرگ‌های لطیف گل به همراه استشمام رایحه‌ی دل انگیز آن، حسی لبریز از شادمانی و عشق را به انسان هدیه می‌دهد. حسی متفاوت و جادویی که کمتر کسی از تجربه‌ی دوباره‌ی آن اجتناب می‌ورزد.

گلها و جانوران

اما گل‌ها تنها برای ما مجذوب کننده نبوده و گاهی جانوران دیگر نیز به آنها علاقه نشان می‌دهند. شاید بوییدن گل یا لمس آن برای ما انسان‌ها معنا و مفهوم بیشتری داشته باشد، اما حیوانات هم از سر کنجکاوی یا علاقه به رایحه‌ی گیاهی خاص، به سراغ آن رفته و برای مدتی با آن سرگرم می‌شوند.

تصاویری بامزه از جانوران که در حال بوییدن گل‌ها هستند

البته این رنگ و لعاب و شمیم دل انگیز، آن قدرها هم بی‌منظور خلق نشده است. در واقع گیاهان به این وسیله دیگر جانوران را مجذوب کرده تا به آنها نزدیک شوند. این امر به گرده افشانی گیاهان کمک کرده و ادامه‌ی حیات آنها روی این سیاره را تضمین می‌کند. در حالی که برخی از انواع گیاهان تقریباً هر جانداری را به سوی خود می‌کشند، تکامل گروهی دیگر به شکلی است که تنها روی جلب توجه گونه‌ای خاص، متمرکز شده‌اند.

گرده افشانی

به هر روی این بار برای شما عزیزان مجموعه تصاویری متفاوت  انتخاب کردیم که از این مواجهه‌ی جالب و تماشایی گرفته شده‌اند. تصاویری که نشان می‌دهند حکایت گل و گیاه و جانوران نیز در جای خود شنیدنی و جالب توجه است.

تصاویری بامزه از بوییدن گل‌ها توسط حیوانات

تصاویری بامزه از بوییدن گل‌ها توسط حیوانات

تصاویری بامزه از بوییدن گل‌ها توسط حیوانات

تصاویری بامزه از بوییدن گل‌ها توسط حیوانات

تصاویری بامزه از بوییدن گل‌ها توسط حیوانات

تصاویری بامزه از بوییدن گل‌ها توسط حیوانات

تصاویری بامزه از بوییدن گل‌ها توسط حیوانات

تصاویری بامزه از بوییدن گل‌ها توسط حیوانات

تصاویری بامزه از بوییدن گل‌ها توسط حیوانات

تصاویری بامزه از بوییدن گل‌ها توسط حیوانات

تصاویری بامزه از بوییدن گل‌ها توسط حیوانات

تصاویری بامزه از بوییدن گل‌ها توسط حیوانات

تصاویری بامزه از بوییدن گل‌ها توسط حیوانات

تصاویری بامزه از بوییدن گل‌ها توسط حیوانات

تصاویری بامزه از بوییدن گل‌ها توسط حیوانات

تصاویری بامزه از بوییدن گل‌ها توسط حیوانات

تصاویری بامزه از بوییدن گل‌ها توسط حیوانات

تصاویری بامزه از بوییدن گل‌ها توسط حیوانات

تصاویری بامزه از بوییدن گل‌ها توسط حیوانات

تصاویری بامزه از بوییدن گل‌ها توسط حیوانات

تصاویری بامزه از بوییدن گل‌ها توسط حیوانات

تصاویری بامزه از بوییدن گل‌ها توسط حیوانات

تصاویری بامزه از بوییدن گل‌ها توسط حیوانات

تصاویری بامزه از بوییدن گل‌ها توسط حیوانات

تصاویری بامزه از جانوران که در حال بوییدن گل‌ها هستند

تصاویری بامزه از بوییدن گل‌ها توسط حیوانات

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده