کنفرانس توسعه دهندگان اپل

کنفرانس توسعه دهندگان با نام WWDC گردهمایی توسعه دهندگان اپل است که هر ساله میزبان جمع شده و اپل نیز محصولات نرم افزاری جدیدی را طی آن رونمایی می کند

| ۱۲:۲۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | 9 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۱۴ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | 10 دیدگاه

| ۰۳:۰۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | 2 دیدگاه

| ۰۲:۲۴ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | 6 دیدگاه

| ۰۲:۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | 15 دیدگاه

| ۰۲:۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | 2 دیدگاه

| ۰۰:۲۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | 3 دیدگاه

| ۲۳:۵۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | 19 دیدگاه

| ۲۳:۵۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۳۴ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | 22 دیدگاه

| ۲۳:۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | 7 دیدگاه

| ۲۳:۰۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | 32 دیدگاه

| ۲۲:۵۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۳۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۱۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۰۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | 1 دیدگاه

بیشتر بخوانید