کنفرانس توسعه دهندگان اپل

کنفرانس توسعه دهندگان با نام WWDC گردهمایی توسعه دهندگان اپل است که هر ساله میزبان جمع شده و اپل نیز محصولات نرم افزاری جدیدی را طی آن رونمایی می کند

| ۰۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | 5 دیدگاه

| ۰۰:۵۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | 5 دیدگاه

| ۰۰:۳۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | 7 دیدگاه

| ۰۰:۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | 3 دیدگاه

| ۰۰:۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | 4 دیدگاه

| ۲۳:۵۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | 5 دیدگاه

| ۲۳:۵۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | 4 دیدگاه

| ۲۳:۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | 3 دیدگاه

| ۲۳:۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۵۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۴۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۴۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | 29 دیدگاه

| ۲۲:۳۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | 6 دیدگاه

| ۲۲:۳۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | 6 دیدگاه

| ۲۲:۳۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | 5 دیدگاه

| ۱۳:۰۵ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید