واقعیت مجازی

اخبار و مقالات مرتبط با فناوری واقعیت مجازی و معرفی و بررسی هدست های VR شامل Vive، پلی استیشن وی آر و آکیولس ریفت

| ۱۹:۵۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | + دیدگاه

| ۱۵:۵۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۰۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | 2 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | + دیدگاه

| ۰۸:۴۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | + دیدگاه

| ۱۳:۴۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | + دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | + دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۵۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | + دیدگاه

| ۱۴:۲۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | 1 دیدگاه

| ۱۶:۵۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | 2 دیدگاه

| ۱۵:۵۳ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | 4 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | + دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | + دیدگاه

| ۱۲:۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | 1 دیدگاه

بیشتر بخوانید