واقعیت مجازی

اخبار و مقالات مرتبط با فناوری واقعیت مجازی و معرفی و بررسی هدست های VR شامل Vive، پلی استیشن وی آر و آکیولس ریفت

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | 23 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | + دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | + دیدگاه

| ۱۸:۴۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۳۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | 2 دیدگاه

| ۱۷:۳۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | 3 دیدگاه

| ۱۸:۳۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | 3 دیدگاه

| ۱۱:۴۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | 7 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | 3 دیدگاه

| ۱۹:۵۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | 19 دیدگاه

| ۱۶:۳۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | 5 دیدگاه

| ۱۰:۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | 33 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | 1 دیدگاه

| ۱۷:۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | 3 دیدگاه

| ۰۹:۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | + دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید