واقعیت مجازی

اخبار و مقالات مرتبط با فناوری واقعیت مجازی و معرفی و بررسی هدست های VR شامل Vive، پلی استیشن وی آر و آکیولس ریفت

| ۱۵:۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | 3 دیدگاه

| ۲۲:۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | 35 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۵۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | 5 دیدگاه

| ۲۰:۳۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | 8 دیدگاه

| ۱۲:۵۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | 8 دیدگاه

| ۱۲:۲۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | + دیدگاه

| ۱۷:۱۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | 3 دیدگاه

| ۱۸:۳۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | 7 دیدگاه

| ۱۶:۵۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | 14 دیدگاه

| ۱۱:۴۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | 11 دیدگاه

| ۱۱:۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | 19 دیدگاه

| ۲۱:۲۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۱۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | 12 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | 27 دیدگاه

| ۱۴:۲۵ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | + دیدگاه

| ۰۸:۵۵ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | 1 دیدگاه