واقعیت مجازی

اخبار و مقالات مرتبط با فناوری واقعیت مجازی و معرفی و بررسی هدست های VR شامل Vive، پلی استیشن وی آر و آکیولس ریفت

| ۱۵:۳۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | 1 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | 7 دیدگاه

| ۱۶:۵۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | 3 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | + دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۴۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | 3 دیدگاه

| ۱۴:۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۴۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | 8 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | 2 دیدگاه

| ۲۰:۵۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | + دیدگاه

| ۱۴:۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | 3 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | 4 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۱۷:۴۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | 2 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | 3 دیدگاه

| ۱۹:۳۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | 1 دیدگاه

بیشتر بخوانید