واقعیت مجازی

اخبار و مقالات مرتبط با فناوری واقعیت مجازی و معرفی و بررسی هدست های VR شامل Vive، پلی استیشن وی آر و آکیولس ریفت

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۴۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | 3 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | 3 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | 4 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | 6 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | 3 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | 3 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | 22 دیدگاه

| ۱۱:۵۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | 6 دیدگاه

| ۲۱:۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۳۵ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | + دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | 3 دیدگاه

| ۱۹:۴۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | 4 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | 6 دیدگاه

| ۱۴:۰۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | + دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | 2 دیدگاه

| ۱۸:۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۴۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید