واقعیت مجازی

اخبار و مقالات مرتبط با فناوری واقعیت مجازی و معرفی و بررسی هدست های VR شامل Vive، پلی استیشن وی آر و آکیولس ریفت

| ۱۹:۱۵ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | + دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | 13 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | 8 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | 10 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | 4 دیدگاه

| ۰۰:۰۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | 11 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | + دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | 3 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | 6 دیدگاه

| ۲۳:۲۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | 2 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | 17 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | 1 دیدگاه

| ۱۸:۴۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۴۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | 6 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | 8 دیدگاه