واقعیت مجازی

اخبار و مقالات مرتبط با فناوری واقعیت مجازی و معرفی و بررسی هدست های VR شامل Vive، پلی استیشن وی آر و آکیولس ریفت

| ۱۸:۳۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | 4 دیدگاه

| ۱۲:۲۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | 2 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | 6 دیدگاه

| ۱۹:۵۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۵۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | 11 دیدگاه

| ۱۳:۴۵ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | 11 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | 2 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | 15 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | 5 دیدگاه

| ۱۹:۵۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | 7 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | + دیدگاه

| ۱۰:۲۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | 3 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | 7 دیدگاه

| ۱۸:۱۵ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | 3 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | 15 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | + دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | 18 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | 17 دیدگاه

| ۱۹:۱۵ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | + دیدگاه