واقعیت مجازی

اخبار و مقالات مرتبط با فناوری واقعیت مجازی و معرفی و بررسی هدست های VR شامل Vive، پلی استیشن وی آر و آکیولس ریفت

| ۱۵:۴۵ ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | + دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | + دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | + دیدگاه

| ۲۲:۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | 7 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | 7 دیدگاه

| ۱۰:۱۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | 3 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۴۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | 5 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | 1 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | 13 دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | 6 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | + دیدگاه

| ۱۰:۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | 4 دیدگاه

| ۰۹:۵۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید