فولکس‌واگن

فولکس‌واگن شرکت خودروسازی آلمانی و جزو برندهای گروه فولکس‌واگن است. این گروه هم‌اکنون بزرگترین خودروساز اروپا بوده و بعد از جنرال موتورز دومین شرکت بزرگ خودروسازی جهان محسوب می‌شود.

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | 7 دیدگاه

| ۱۴:۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | 3 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | 14 دیدگاه

| ۱۰:۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | 7 دیدگاه

| ۱۸:۴۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | 28 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | 3 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | + دیدگاه

| ۱۷:۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | 4 دیدگاه

| ۰۹:۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | 19 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | + دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | 7 دیدگاه

| ۲۳:۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | + دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | 2 دیدگاه

| ۱۴:۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید