فولکس‌واگن

فولکس‌واگن شرکت خودروسازی آلمانی و جزو برندهای گروه فولکس‌واگن است. این گروه هم‌اکنون بزرگترین خودروساز اروپا بوده و بعد از جنرال موتورز دومین شرکت بزرگ خودروسازی جهان محسوب می‌شود.

| ۱۴:۴۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | 2 دیدگاه

| ۱۷:۴۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | + دیدگاه

| ۱۱:۴۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | + دیدگاه

| ۰۸:۰۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۵۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | + دیدگاه

| ۱۲:۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | 7 دیدگاه

| ۰۹:۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۴۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | 5 دیدگاه

| ۱۲:۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | 3 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | 4 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | 5 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | + دیدگاه

| ۱۲:۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | 8 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | 9 دیدگاه

بیشتر بخوانید