فولکس‌واگن

فولکس‌واگن شرکت خودروسازی آلمانی و جزو برندهای گروه فولکس‌واگن است. این گروه هم‌اکنون بزرگترین خودروساز اروپا بوده و بعد از جنرال موتورز دومین شرکت بزرگ خودروسازی جهان محسوب می‌شود.

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | 15 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | 7 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | 3 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | 13 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | + دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | 5 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | 5 دیدگاه

| ۱۸:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | 7 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | 8 دیدگاه

| ۱۱:۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | + دیدگاه

| ۱۴:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | 8 دیدگاه

| ۱۰:۴۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۰۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | 16 دیدگاه

| ۲۱:۴۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | 4 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید