تماشا کنید: مردی که از چشم پهپاد اتومبیلش را می‌راند

تماشا کنید: مردی که از چشم پهپاد اتومبیلش را می‌راند

عاشقان سرعت را خوب می‌شناسیم. آن‌ها به دنبال هیجان هستند اما آیا به آن چه می‌خواهند بر روی زمین می‌رسند. نظرتان در باره کنترل خودرو از دید پهپاد چیست؟ این حالت چیزی شبیه به کنترل خودروها در بازی‌های کامپیوتری است.

هر روز تکنولوژی به عاشقان هیجان راه‌های جدیدی را برای به چالش کشیدن خود نشان می‌دهد. تام اسکات در پستی در یوتیوپ نشان می‌دهد چطور می‌توان بدون دید مستقیم و از چشم یک پهپاد رانندگی کرد. اگر از طرفداران بازی‌های کامپیوتری هستید این نوع دید برایتان آشنا خواهد بود.

اگر از شما بخواهند از دید پهپاد اتومبیل تام اسکات را برانید، آیا رانندگی بهتری را به نمایش خواهید گذاشت؟

دانلود ویدیو


از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده

بیشتر بخوانید