ون

ون / Van کلاس خاصی از خودروها است که فضای کابین زیادی برای حمل بیش از ۷ نفر را دارند. ماشین ون عموما توسط خانواده‌هایی با جمعیت زیاد یا به عنوان تاکسی به کار گرفته می شوند

| ۰۹:۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | + دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | + دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | 7 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ | + دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ | + دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ | + دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | 3 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | 2 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ | + دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ | 3 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ | 3 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ | 4 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | 9 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | 3 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | 2 دیدگاه

بیشتر بخوانید