وحید  خامسی

وحید خامسی

تهران، تهران
درباره من:
وحید خامسی هستم، مهندس نرم افزار و هوافضا vahid.khamesi@engineer.com
عضویت: چهار شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۳