عضو تحریریه
پیام هدایتی

پیام هدایتی

،
درباره من:
X
یون‌های نقره چگونه باکتری‌ها را از بین می‌برند؟
2
پزشکی و سلامت
دوشنبه, ۲۵ فروردین ۹۹, ۱۴:۰۰

یون‌های نقره چگونه باکتری‌ها را از بین می‌برند؟

دانشمندان می‌خواهند بدانند فلز نقره چگونه می‌‌تواند باکتری‌ها را از بین ببرد تا از این ویژگی برای مقابله با مقاومت آنتی‌بیوتیکی استفاده کنند.