عضو تحریریه
سید محمد صادق پزشکی

سید محمد صادق پزشکی

،
درباره من:
من کارشناس علوم آزمایشگاهی و دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی ( خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون ) هستم. به مباحث تخصصی آزمایشگاهی و فناوری در زمینه های مختلف علاقه مندم .