مینو منجزی

مینو منجزی

خوزستان، دزفول
درباره من:
نویسنده‌ی حوزه‌ی روانشناسی موفقیت و کسب و کار www.instagram.com/m_mnjzi
عضویت: دوشنبه, ۰۱ خرداد ۱۳۹۶