عضو تحریریه
مهدی  ملک‌زاده

مهدی ملک‌زاده

تهران، تهران
درباره من:
بلاگ: malekzadeh.me ایمیل: mim.malekzadeh@gmail.com