کیوان هندی

کیوان هندی

،
درباره من:
کمپانی های مورد علاقه:
مایکروسافت
اپل
گوگل
X
حذف صفر از پول ملی آغازگر اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور خواهد بود؟
145
مالی و اقتصادی
چهار شنبه, ۹ مرداد ۹۸, ۱۳:۱۸

حذف صفر از پول ملی آغازگر اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور خواهد بود؟

طرح حذف چهار صفر از پول ملی، که در ماه‌های اخیر بسیار در محافل اقتصادی مطرح شده و مورد بررسی قرار می‌گرفت، توسط هیئت دولت تصویب شد.