‫کاوه  جهان آرای‬‎

‫کاوه جهان آرای‬‎

،
درباره من:
هدفم از نوشتن یادگیری از شما دوستان است و جز این، زومیت دوستی بیش نیستم. اندک مایه مهندسی می دانم و از دانستن مرا سیری نیست!
عضویت: یکشنبه, ۰۳ شهریور ۱۳۹۲