عضو تحریریه
حسین  ریاحی

حسین ریاحی

زنجان، زنجان
درباره من:
دانشجوی مکانیک خودرو هستم و البته تعمیرکار آماتور ب ام و- مولف و مترجم حوزه ی خودرو و مکانیک- rehossein@yahoo.com