عضو تحریریه
حمیدرضا  مالکی

حمیدرضا مالکی

تهران، تهران
درباره من:
1hamidmaleki@gmail.com پاسخدهی به هرسوالی که داری و هر فایلی که میخوای؛ در این کانال @AzManBekha