عضو تحریریه
فرید کریمی

فرید کریمی

تهران، تهران
درباره من:
از مارتین لوتر سؤال شده بود، اگر فردا دنیا به آخر برسد، چه‌کار خواهد کرد. او گفته بود، امروز یک درخت سیب می‌کارم، من هم وقتم را تلف نخواهم کرد، سریعتر تایپ می‌کنم!