عضو تحریریه
فرید کریمی

فرید کریمی

تهران، تهران
درباره من:
از مارتین لوتر سؤال شده بود، اگر فردا دنیا به آخر برسد، چه‌کار خواهد کرد. او گفته بود، امروز یک درخت سیب می‌کارم!