فرهنگ  علوی

فرهنگ علوی

،
درباره من:
X
هایپ؛ جریانات نامعقولی که نتایج مثبتی در تجارت دارند
پیشرفت شخصی
شنبه, ۲۰ خرداد ۹۶, ۱۴:۰۰

هایپ؛ جریانات نامعقولی که نتایج مثبتی در تجارت دارند

هایپ چیست و چرا برخی اوقات به رفتار نامعقول برای پیشرفت نیاز داریم؟ از جریان‌های نامعقولی که نتایج مثبت دارند، چه برداشتی می‌توان داشت؟