ایمان امینی

ایمان امینی

،
درباره من:
فنِ قدیمی دنیای نرم‌افزارهای آزاد، و این روزها طرفدار روان‌شناسی هستم. نوشته‌های شخصی و چیزهایی که به محتوای زومیت نمیاد رو روی وب‌سایت ایلولا www.ilola.ir منتشر می‌کنم.