عضو تحریریه
سید محمدامین هاشمی

سید محمدامین هاشمی

تهران، تهران
درباره من:
دانشجو کارشناسی ارشد هوافضا هستم عاشق هوا و فضا :) و خودرو