علیرضا سرگردی

علیرضا سرگردی

مرکزی، اراك
درباره من:
دانشجوی مهندسی مکانیک و عاشق خودرو
کمپانی های مورد علاقه:
اپل