سیستم عامل لینوکس اوبونتو

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ | 77 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ | 59 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۵/۰۸/۱۴ | 47 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۵/۰۵/۰۸ | 136 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ | 16 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ | 22 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ | 51 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۰۳ | 86 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ | 123 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ | 13 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ | 12 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ | 77 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ | 93 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۵/۰۱/۱۲ | 33 دیدگاه

| ۲۲:۵۰ ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ | 35 دیدگاه

| ۰۲:۳۵ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ | 11 دیدگاه

بیشتر بخوانید