اوبر

اوبر یک کمپانی امریکایی ارائه تاکسی اینترنتی است که از طریق اپ موبایل مسافرین را با نزدیکترین راننده مرتبط می‌سازد و موقعیت مسافر را به راننده می‌فرستد.

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | 1 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ | 16 دیدگاه

| ۲۲:۴۵ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ | + دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۰۶ | 30 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ | 5 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ | + دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ | 6 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۶/۰۱/۱۰ | + دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۰۷ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ | 17 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ | 5 دیدگاه

| ۰۰:۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ | 56 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ | 8 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ | + دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ | 4 دیدگاه

بیشتر بخوانید