اوبر

اوبر یک کمپانی امریکایی ارائه تاکسی اینترنتی است که از طریق اپ موبایل مسافرین را با نزدیکترین راننده مرتبط می‌سازد و موقعیت مسافر را به راننده می‌فرستد.

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | + دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ | 6 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | 3 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ | + دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ | 6 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ | 10 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | 3 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ | 5 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | 6 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | 9 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ | 11 دیدگاه

| ۱۴:۱۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | 12 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | 31 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | 20 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | + دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | 22 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | 1 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید