اوبر

اوبر یک کمپانی امریکایی ارائه تاکسی اینترنتی است که از طریق اپ موبایل مسافرین را با نزدیکترین راننده مرتبط می‌سازد و موقعیت مسافر را به راننده می‌فرستد.

| ۲۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ | 3 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ | 16 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | + دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ | + دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ | + دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ | + دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ | 6 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | + دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ | 12 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ | 48 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ | + دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | 5 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | 19 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | + دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید