اوبر

اوبر یک کمپانی امریکایی ارائه تاکسی اینترنتی است که از طریق اپ موبایل مسافرین را با نزدیکترین راننده مرتبط می‌سازد و موقعیت مسافر را به راننده می‌فرستد.

| ۱۹:۴۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | + دیدگاه

| ۱۶:۳۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | 3 دیدگاه

| ۱۰:۴۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ | 20 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | 24 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | 15 دیدگاه

| ۱۹:۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | + دیدگاه

| ۱۲:۰۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | + دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | + دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | 7 دیدگاه

| ۰۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ | + دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | 1 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | 2 دیدگاه

بیشتر بخوانید